Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου

Ενημερωθείτε

Όροι χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης απευθύνονται σε κάθε χρήστη που επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου. Η χρήση του δικτυακού τόπου υποδηλώνει ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.samerkas.gr (ονομαζόμενος στο εξής «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία Χ. ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. («ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και η χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:

1. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), η «Ιστοσελίδα», περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

2. Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν.

3. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση ή χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από την «Ιστοσελίδα» (www.samerkas.gr) και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στην «Ιστοσελίδα»), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη της «Ιστοσελίδας»).

4. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 3.

5. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην «Ιστοσελίδα».

6. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο δεν εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

7. Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών, για παραπάνω πληροφορίες. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με της «Ιστοσελίδας» μέσω «δεσμών», ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η «Ιστοσελίδα» και άλλοι δικτυακοί τόπου τίθενται στη διάθεσή σας. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απεκδύεται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.

Τέλος, η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης της «Ιστοσελίδας» και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.

Πολιτική απορρήτου

1. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες για να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην σελίδα Επικοινωνίας της «Ιστοσελίδας», χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του και με κανέναν τρόπο δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη. Το ίδιο ισχύει και για τα δεδομένα που εισάγονται στις φόρμες «Online ραντεβού service» και «Αναζήτηση ανταλλακτικού».

2. Για να σας παρέχουμε τα κατά το δυνατόν καλύτερα προϊόντα και τις καλύτερες υπηρεσίες, ζητάμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) κατά την πλοήγησή σας στο www.samerkas.gr, σύμφωνα με τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006 όπως ισχύουν σήμερα καθώς και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου. Εκτιμούμε και σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή κατά το μέγιστο δυνατό και αναγκαίο βαθμό για την ορθή λειτουργία της «Ιστοσελίδας» και την καλή χρήση της από εσάς. Σας βεβαιώνουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε μέσω της «Ιστοσελίδας» παραμένει αυστηρά εμπιστευτική.

2. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας που ανήκει στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τον Ν. 3471/2006 καθώς και τον Ν.3917/2011 για την διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 97/66/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ ).

Πολιτική παραγγελιών-αποστολών

1. Για την αποστολή προϊόντων (τα οποία παραγγέλθηκαν μέσω της «Ιστοσελίδας») σε περιοχές εντός της Ελλάδας, τα έξοδα μεταφοράς είναι δωρεάν. Για την αποστολή προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού ο χρήστης επιβαρύνεται το κόστος της μεταφοράς, το ακριβές ποσό του οποίου καθορίζεται ύστερα από επικοινωνία με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της τοποθεσίας αποστολής των προϊόντων πραγματοποιείται βάσει του Τ.Κ. που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της παραγγελίας.